Hide Main content block

Tin tức - Sự kiện nổi bật

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Cung cấp tài liệu Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 12/01/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số: 41/SNN-PTNT V/v Cung cấp tài liệu Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 12/01/2017

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 12/01/2017 các huyện, thành phố như sau:

Báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 05/01/2017

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 05/01/2017 các huyện, thành phố như sau: Tải Thông báo Tại đây:

HCM

Tin Hoạt động của Sở

Cung cấp tài liệu Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 12/01/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số: 41/SNN-PTNT V/v Cung cấp tài liệu Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp

QUANLYHOSO

Tin Hoạt động của Ngành

Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai kế hoạch năm 2017

Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai kế hoạch năm 2017

Ngày 26/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành NN&PTNT năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu của tỉnh.

Tin tổng hợp

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

Ngày 29/9/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận số 40-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực...

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction