Tin hoạt động của Ngành

Sáng ngày 25/8, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị Quy định giám sát trong Đảng.

28.8.2017 hn SNN

Ảnh: Đồng chí Đoàn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung các Văn kiện

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình; kế hoạch số 110 ngày 17/7/2017 của Đảng ủy Khối; Kế hoạch số 332-KH/ĐU ngày 03/8/2017 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Ban chấp hành Đảng bộ Sở, cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cùng các cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Sở.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đoàn Văn Thu Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của các văn kiện tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (khóa XII)  và quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị Quy định giám sát trong Đảng.

image28.8.2017

Ảnh: Đồng chí Quách Tự Hải Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Phát biểu tại hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Quách Tự Hải Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở yêu cầu các Chi, Đảng bộ bộ phận cần thực hiện tốt những nội dung được tiếp thu tại hội nghị; các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Sở nắm vững những nội dung cơ bản của các Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI), trên cơ sở đó vận dụng một cách sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng tại cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và sự nghiệp phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương khóa XII vàviệc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị Quy định giám sát trong Đảng đạt kết quả tốt./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh