Tin hoạt động của Ngành

Sáng ngày 17/01/2019, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII) trong Đảng bộ Sở.

 

 

HTNQ 17.01.2019

 

(Đồng chí Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu khai mạc Hội nghị)

Thực hiện Kế hoạch số 196-KH/ĐU, ngày 05/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;Kế hoạch số 506 ngày 14/12/2019 của Đảng ủy Sở về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Thu,Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Ban chấp hành Đảng bộ Sở, cấp ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cùng cán bộ, đảng viên của các chi, đảng bộ bộ phận.

Tại Hội nghị Đồng chí Đoàn Văn Thu Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên bộ chính trị, ủy viên Ban bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách năm 2018. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hộ và dự toán ngân sách năm 2019.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn quán triệt và yêu cầu các Chi, Đảng bộ cần thực hiện tốt những nội dung được tiếp thu tại hội nghị; các đồng chí đảng viên trong chi, Đảng bộ bộ phận nắm vững những nội dung cơ bản của các Văn kiện Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt việc Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết của Hội nghị đề ra, xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm: Tạo sự thống nhất, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng Đảng bộ sở Nông nghiệp và PTNT thật sự là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ khối, Đảng bộ Sở đề ra trong năm 2019./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh