Tin hoạt động của Ngành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình đăng tải Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến về hội nhập kinh tế quốc tế của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ngày 09/4/2015).

Tải Tài liệu Tại đây:

1. Chiến lượng hội nhập kinh tế quốc tế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Dự thảo);

2. Báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 3, quý I và các nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến cuối năm

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh