Hưởng ứng tích cực cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước phát động "Cùng cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới" Ban chấp hành Công đoàn ngành, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng thống nhất Nghị quyết, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng hành động thiết thực và có ý nghĩa "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng Nông thôn mới" thực hiện đóng góp bằng tiền mặt mỗi CBCCVCLĐ một ngày lương xây dựng quỹ hỗ trợ Nông thôn mới.

Anh nha van hoa

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ 06/11-12/11/2014)

Hòa Bình là tỉnh miền núi có trên 80 vạn người, trong đó hơn 85% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, trực tiếp sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Trong những năm qua, nhiều quy hoạch, chiến lược, đề án, chính sách, kế hoạch phát triển của ngành nông nghiệp được ban hành đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (từ 30/10-5/11/2014)

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction