Hide Main content block

Tin tức - Sự kiện nổi bật

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 22/9/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 22/9/2016 các huyện, thành phố như sau:

Huyện Yên Thủy: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020

Huyện Yên Thủy: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020

Trong 05 năm giai đoạn 2011 – 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về thời tiết, thiếu nước sản xuất,…song với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành cùng sự chủ động tích cực của người dân, ngành...

Báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 15/9/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 15/9/2016 các huyện, thành phố như sau:

HCM

Tin Hoạt động của Sở

Báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 22/9/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 22/9/2016 các huyện, thành phố như sau:

Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp

QUANLYHOSO

Tin Hoạt động của Ngành

banner  kỷ niệm 130 năm 1886 - 2016

Tin tổng hợp

Huyện Yên Thủy: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020

Huyện Yên Thủy: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020

Trong 05 năm giai đoạn 2011 – 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về thời tiết, thiếu nước sản xuất,…song với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành cùng sự chủ động tích cực của người dân, ngành Nông nghiệp huyện đã đạt...

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction