Hide Main content block

Tin tức - Sự kiện nổi bật

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến: Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2016-2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các Chi cục thuộc Sở. Để chuẩn bị các tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017, Sở Nông nghiệp và Phát...

Báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 24/11/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 24/11/2016 các huyện, thành phố như sau:

Báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 17/11/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 17/11/2016 các huyện, thành phố như sau:

HCM

Tin Hoạt động của Sở

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến: Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2016-2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các Chi cục thuộc Sở. Để chuẩn bị các tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải...

Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp

QUANLYHOSO

Tin Hoạt động của Ngành

Phát hành cuốn Lịch sử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình 1945 – 2015

Phát hành cuốn Lịch sử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình 1945 – 2015

Chiều 14/11, Sở NN&PTNT tổ chức Lễ phát hành cuốn Lịch sử ngành NN&PTNT tỉnh Hòa Bình 1945 – 2015. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và 71 năm thành lập Ngành NN&PTNT (14/11/1945 –...

banner  kỷ niệm 130 năm 1886 - 2016

Tin tổng hợp

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

Ngày 29/9/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận số 40-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực...

danhoigiamdocsotraloi

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction