Dự kiến Chương trình công tác tháng 5/2019 của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Từ ngày 01-10/5/2020)

Chương trình làm việc Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình (Từ ngày 01-5/4/2020)

Tải Tại đây:

Dự kiến Chương trình công tác tháng 3/2020 của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông báo tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

videoso 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction