Lịch công tác Lãnh đạo Sở

Dự kiến Chương trình công tác tháng 5/2019 của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Từ ngày 01-10/5/2020)

Tải Lịch công tác Tại đây:

Nguyễn Văn Ngoạn - Chánh Văn phòng Sở

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh