Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 20/01/2022 các huyện, thành phố như sau: các huyện, thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 14/01/2022 các huyện, thành phố như sau: các huyện, thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 07/01/2022 các huyện, thành phố như sau: các huyện, thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình báo cáo tiến độ sản xuất đến ngày 31/12/2021 các huyện, thành phố như sau: các huyện, thành phố như sau:

Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, đặc biệt chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, thiếu nước sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, phù hợp đã được quan tâm, cụ thể hóa các giải pháp tại các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; cơ cấu lại ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới từ Trung ương đến địa phương.

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

videoso 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction