Tài liệu Hội nghị Kết quả sản xuất vụ Hè thu - vụ Mùa năm 2021, Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022

Tải tài liệu Tại đây:

1. Dự thảo Báo cáo.

2. Biểu Kế hoạch.

3. QT các Chép.

4. QT ương nuôi cá.

5. QT chăn nuôi.

6. Quy trình vụ Xuân năm 2022.

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

videoso 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction