Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: BÁO CÁO - TỔNG HỢP

Files:
Tài liệu sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động số 14/Ctr-TU của Tỉnh ủy (Công văn gửi các đơn vị)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-24
529.74 KB
76
Tài liệu sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động số 14/Ctr-TU của Tỉnh ủy (Chương trình hành động)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-24
1.47 MB
70
Tài liệu sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động số 14/Ctr-TU của Tỉnh ủy (Kế hoạch)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-24
1.9 MB
71
Tài liệu sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động số 14/Ctr-TU của Tỉnh ủy (Phụ lục báo cáo)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-24
87.08 KB
67
Tài liệu sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động số 14/Ctr-TU của Tỉnh ủy (Đề cương báo cáo)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-24
26.23 KB
48
Văn bản số 966/SNN-KL ngày 21/5/2020 V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lâm nghiệp 5 năm 2021-2025

(1 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-05-21
605.87 KB
86
Tài liệu xây dựng Kế hoạch phát triển lâm nghiệp 5 năm 2021-2025 (Hệ thống Bảng, biểu)

(2 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-05-21
145.54 KB
71
Tài liệu xây dựng Kế hoạch phát triển lâm nghiệp 5 năm 2021-2025 (Đề cương)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-05-21
135.56 KB
62
Tài liệu xây dựng Kế hoạch phát triển lâm nghiệp 5 năm 2021-2025 (Bìa)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-05-21
207 KB
69
Tài liệu Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-11-27
161 KB
122

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

videoso 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction