Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: QH/KH/CHÍNH SÁCH THU GOM, TÁI CHẾ - XỬ LÝ CHẤT THẢI; QUẢN LÝ - KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Files:
Chỉ thị về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-11-10
1.01 MB
63
Chỉ thị số 55-CT/TU ngày 15/11/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-11-25
1.96 MB
118
Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 05/11/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Thực hiện công tác tham mưu, chấn chỉnh trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Nâng cao trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các Dự án
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-15
1.98 MB
151
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2019

(1 Đánh giá)

Tải về

Thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-15
1.36 MB
214
Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định v/v phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án " Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững " do Chính phủ Nhật Bản tài trợ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-31
1.99 MB
154
Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 07/3/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo việc thực thi chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-31
1.22 MB
197
Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 07/6/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo về việc thực thi chính sách pháp luật về xử lý chất thải chăn nuôi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-31
1.92 MB
189
Văn bản số 1036/UBND-NNTN ngày 10/7/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Tình hình xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn và báo cáo thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-31
1.69 MB
258
Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 17/8/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc Bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-31
1.22 MB
212
Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định quản lý chất tải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-08-31
1.02 MB
200

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

videoso 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction