Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI - MỜI GỌI ĐẦU TƯ

Files:
Thông báo đáu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất khu trụ sở liên cơ quan tại địa chỉ 812, đường Cù Chính Lan

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-09-18
2.91 MB
19
Báo cáo đánh giá tiềm năng và đề xuất kế hoạch thu hút đầu tư của doanh nghiệp để phát triển trồng và chế biến cây dược liệu

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-11-01
1.07 MB
114
Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-04
1.47 MB
161
Thông tin về lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-04
1.26 MB
169
Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-04
1.69 MB
161
Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-04
798.31 KB
159
Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khắn năm 2018
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-04
1.37 MB
193
Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt đơn giá cây trồng của huyện Kỳ Sơn để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-04
1.25 MB
138
Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo quyết định số 102 /2009/QĐ-TTg ngày 07/98/2009 của Thủ tướng Chính phủ

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt đơn giá giống cây trồng của huyện Lương Sơn để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo quyết định số 102 /2009/QĐ-TTg ngày 07/98/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-04
1.36 MB
161
Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của TTCP

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt đơn giá giống cây trồng của huyện Cao Phong để thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của TTCP
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-04
701.56 KB
140

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

videoso 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction