Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

Files:
Dự thảo Đề án Tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (L3)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-04-08
89.19 KB
10
Dự thảo Nghị Quyết về tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (L3)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-04-08
45.89 KB
10
Dự thảo Nghị Quyết về tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (L2)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-03-19
47.01 KB
11
Dự thảo Đề án Tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (L2)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-03-19
79.07 KB
11
Dự thảo Đề án Tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-03-15
65.5 KB
11
Dự thảo Nghị Quyết về tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-03-15
40.28 KB
8
Dự thảo đề nghị ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-03-15
102 KB
8
Góp ý dự thảo lần 3 Quyết định phân công, phân cấp quản lý về VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản và muố

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-01-05
138 KB
21
Văn bản số 2286/SNN-KL ngày 06/11/2020 V/v Góp ý dự thảo “Đề án hỗ trợ phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

(1 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-11-08
580.22 KB
90
Góp ý dự thảo “Đề án hỗ trợ phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-11-08
3.8 MB
119

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

videoso 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction