Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

Files:
Góp ý dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý về VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản và muối (Lần 2)

(0 Đánh giá)

Tải về

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-08-05
121 KB
75
Góp ý dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý về VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản và muối

(0 Đánh giá)

Tải về

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Dự thảo lần 1)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-05-28
108.5 KB
79
Góp ý dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý về VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản và muối

(0 Đánh giá)

Tải về

Văn bản Góp ý dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý về VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản và muối
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-05-28
618.42 KB
87
Dự thảo Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển bền vững rừng sản xuất giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2035 tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-07-17
242 KB
170
Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về một số chính sách hỗ trợ phát triển bền vững rừng sản xuất giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2035 tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-07-17
77.5 KB
152
Văn bản gửi các Sở, ngành, địa phương xin ý kiến góp ý vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-14
231.32 KB
144
Dự thảo Hướng dẫn thực hiên Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về

Phụ lục kèm theo
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-14
192.37 KB
122
Dự thảo Hướng dẫn thực hiên Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-14
244.5 KB
176
Góp ý dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025

(0 Đánh giá)

Tải về

Văn bản lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-10
551.76 KB
161
Góp ý dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025

(0 Đánh giá)

Tải về

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  Phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 (Dự thảo)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-10
73.5 KB
139

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

videoso 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction