Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

Files:
Góp ý dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025

(0 Đánh giá)

Tải về

Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 (Dự thảo)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-10
394 KB
180
Phụ lục IV

(0 Đánh giá)

Tải về

Dự thảo Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-26
291.95 KB
154
Phụ lục I

(0 Đánh giá)

Tải về

Dự thảo Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-26
195.43 KB
150
Dự thảo Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-26
3.58 MB
151
Biểu Ý kiến đóng góp của huyện

(0 Đánh giá)

Tải về

Góp ý dự thảo đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-26
12.06 KB
160
Biểu Tổng hợp Phụ lục OCOP

(0 Đánh giá)

Tải về

Góp ý dự thảo đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-26
111.92 KB
167
Văn bản số 253/SNN&PTNT ngày 25/02/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Góp ý dự thảo đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-26
1.73 MB
182
góp ý dự thảo đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 (Đề án Dự thảo)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-26
11.23 MB
177
Dự thảo lần 3 ĐỀ ÁN “ Phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(1 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-05-15
258 KB
203
Dự thảo lần 2 ĐỀ ÁN “ Xây dựng và phát triển sản xuất nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-04-17
234 KB
198

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

videoso 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction