Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

Files:
Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng động, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-11-19
47.99 KB
4
Dự thảo Dự thảo Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với Hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tờ trình)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-11-17
63.5 KB
3
Dự thảo Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với Hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quyết định)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-11-17
31.74 KB
2
Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-11-08
173 KB
3
Góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-10-29
157.5 KB
4
Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-10-01
98 KB
16
Góp ý dự thảo Tờ trình Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(1 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-09-28
77.5 KB
5
Góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(1 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-09-28
66.5 KB
5
Văn bản số 980/SNN-TCCB ngày 18/5/2021

(0 Đánh giá)

Tải về

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-05-18
122.5 KB
9
Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sơ chế, chế biến, bảo quản, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-04-08
121 KB
19

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

videoso 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction