CONG_THONG_TIN

BO_LAO_DONG_1

VAN_BAN_PHAP_QUY_

THU_TUC_HANH_CHINH

CONG_BAO_HOA_BINH

HOP_THU_DIEN_TU

HOI_DAP

Thống Kê Người Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
In Email

TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN

I. Vị trí, chức năng  

Trung tâm Giống vật nuôi và thuỷ sản (trên cơ sở kiện toàn, sắp xếp và sáp nhập Trung tâm Giống vật nuôi và Trung tâm Giống thuỷ sản) là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được Nhà nước cấp kinh phí và được mở tài khoản để hoạt động, giao dịch theo qui định của pháp luật.  

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Khảo sát, kiểm định và đánh giá chất lượng giống vật nuôi, giống thuỷ sản. Nuôi giữ giống gốc, giống đặc hữu, giống bản địa để lưu giữ, bảo tồn nguồn gen để lai tạo, nhân giống và phát triển các giống vật nuôi, giống thuỷ sản quý hiếm của địa phương.

2. Tuyển chọn, khảo nghiệm và sản xuất giống vật nuôi, giống thuỷ sản có năng suất, chất lượng phù  hợp với nhu cầu sản xuất của địa phương.

3. Tiếp thu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới về giống vật nuôi, giống thuỷ sản đến các địa phương; thực hiện xây dựng vùng sản xuất giống nhân dân về giống vật nuôi, giống thuỷ sản.

4. Phối hợp với cơ quan tổ chức và chuyên gia nghiên cứu lai tạo giống vật nuôi, giống thuỷ sản có năng suất chất lượng cao. Thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, các mô hình khuyến nông, khuyến ngư về giống vật nuôi, giống thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

5. Xây dựng quy trình sản xuất giống vật nuôi và giống thuỷ sản.

6. Xây dựng mạng lưới sản xuất, dịch vụ giống vật nuôi, giống thuỷ sản, các loại vật tư chuyên ngành chăn nuôi, thuỷ sản phục vụ cho sản xuất ngành chăn nuôi, thuỷ sản của tỉnh.

7. Tư vấn đầu tư sản xuất kinh doanh về giống vật nuôi và giống thuỷ sản.

8. Được chủ động liên kết với tổ chức, cá nhân, các địa phương nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống vật nuôi, giống thuỷ sản.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc sở phân công.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Trung tâm Giống vật nuôi và thủy sản có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc:

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và qui định của pháp luật.

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật. 

2. Biên chế của Trung tâm, trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm
 

Văn bản mới ban hành

   

  - Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị giúp đỡ các xã thuộc chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  ---------------------------------------------------

  - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quy chế văn hóa công sở và một số quy định

  --------------------------------------------------

  - Chủ động triển khai tiêm phòng, khử trùng tiêu độc vụ thu đông cho đàn gia súc, gia cầm

  --------------------------------------------------

  - Tăng cường chỉ đạo sản xuất cây vụ đông năm 2014

  --------------------------------------------------

  - Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tụ huyết trùng Trâu, Bò

  --------------------------------------------------

  - Quyết định về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  --------------------------------------------------

  - Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nươc thu hối đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  ----------------------------------------

  - Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  ----------------------------------------

  - Quyết định về việc phê duyệt đơn giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy thi công áp dụng lập tổng mức đầu tư cho giai đoạn: Lập dự án đầu tư - Hợp phần các công trình trên tuyến kè thuộc dự án: Nạo vét, gia cố chỉnh trị dòng sông Bôi để thoát lũ nhanh cho các huyện Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình

  ----------------------------------------

  - Quyết định số 667/QĐ-KTĐ ngày 10/10/2014 ban hành Tiêu chuẩn chấm điểm thi đua năm 2014 của Khối thi đua các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật

   CHI_CUC_PHAT_TRIEN_NONG_THON_

   CHI_CUC_THUY_SAN_1

   CHI_CUC_LAM_NGHIEP

   CHI_CUC_BAO_VE_THUC_VAT

   chi_cuc-quan_ly_chat_luong_nlts

   porno ankara escort ankara escort ankara escort escort bayan porno izle porno