CONG_THONG_TIN

BO_LAO_DONG_1

VAN_BAN_PHAP_QUY_

THU_TUC_HANH_CHINH

CONG_BAO_HOA_BINH

HOP_THU_DIEN_TU

HOI_DAP

Thống Kê Người Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Danh sách các thủ tục hành chính

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.


Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn lần 1.

Bước 3: Bộ phận giao dịch một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch - Tài chính để kiểm tra. Nếu chưa hoàn chỉnh thông qua bộ phận giao dịch một cửa yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.

Bước 4: Nếu hợp lệ Bộ phận giao dịch một cửa viết phiếu hẹn lần 2.

Bước 5: Phòng Kế hoạch - Tài chính nhận hồ sơ và giải quyết.

Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận giao dịch một cửa.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: (đối với Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lập 9 bộ; Thiết kế cơ sở lập 4 bộ)

1. Tờ trình thẩm định dự án (mẫu số 27).

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

3. Văn bản chấp thuận về quy hoạch xây dựng đối với dự án không có trong quy hoạch xây dựng

4. Các văn bản pháp lý có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Dự án nhóm A: 40 ngày; nhóm B: 30 ngày; nhóm C: 20 ngày làm việc
Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Kế hoạch tài chính

Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án (mẫu số 27).
Lệ phí ĐKKD:

Theo dự toán được duyệt và theo các quy định của Nhà nước.

Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ xây dựng về hướng dẫn một số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.


Kết quả: Báo cáo thẩm định
Căn cứ pháp lý: Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ xây dựng về hướng dẫn một số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.
Tài liệu, Biểu mẫu liên quan:

to trinh.doc Tải về (338)
to trinh.doc Filesize: 26 kB Filetype: Microsoft Office Document Quy định sử dụng: not selected Tải về: 338 Added: 30.7.2010
Cập nhật: 2010-07-30 22:47:31    Được xem: 258
Powered by Sigsiu.NET

CHI_CUC_PHAT_TRIEN_NONG_THON_

CHI_CUC_THUY_SAN_1

CHI_CUC_LAM_NGHIEP

CHI_CUC_BAO_VE_THUC_VAT