Lâm nghiệp - Kiểm Lâm

Chi cục Kiểm lâm (Ban Chỉ đạo về Chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Hòa Bình) thông báo cấp dự báo, báo động phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực tỉnh Hoà Bình như sau:

Tại Thành phố Hòa Bình; Kỳ Sơn; Cao Phong; Mai Châu; Đà Bắc;Kim Bôi; Lương Sơn; Yên Thủy; Lạc Thủy;Lạc Sơn; Tân Lạc: Cấp báo động Cấp I, Biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng: Cấp thấp: ít có khả năng cháy rừng, trên biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng mũi tên chỉ số I.

+ Chủ tịch UBND Xã, Thị trấn yêu cầu Ban chỉ đạo về Chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, các Chủ rừng phối hợp với Kiểm lâm triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

+ Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn quy vùng, sản xuất nương rẫy, tuyên truyền giáo dục về phòng cháy, chữa cháy rừng và phát đốt, phát nương làm rẫy đúng kỹ thuật.

Thông tin theo số điện thoại: 02183.852.921 (Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR - Chi cục Kiểm lâm - Thường trực PCCCR tỉnh Hòa Bình).

 

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh