Những năm qua, ngành nghề nông thôn có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệ góp phần nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho một số bộ phận gia đình ở nông thôn trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển các ngành nghề ở nông thôn một cách bền vững sẽ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngày 26/01/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc công nhận xã Dũng Phong, huyện Cao phong đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có trên 1.000 nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, sản xuất rượu cần, nấu rượu, sản xuất gỗ lũa, đá cảnh... Trong thời gian gần đây, các địa phương trong tỉnh đã khôi phục và phát triển nhiều ngành nghề như: nuôi ong, dệt thổ cẩm, mây tre đan, chế biến các món ăn dân tộc, chế biến nông, lâm, thủy sản... góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Ngày 29/12/2014 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình phát triển ngành nghề nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Nội dung như sau:

Trong 04 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể trong xã Tòng Đậu đã thường xuyên gắn phong trào xây dựng nông thôn mới với các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; hưởng ứng cuộc thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và triển khai đề án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới”.

am

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction