Quản lý chất lượng NLS&TS

Ngày 11/4/2017 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hòa Bình ban hành Thông báo số 162/TB-QLCL về Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.

Theo đó, Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2017 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hòa Bình đã kiểm tra tổng số 75 cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông sản thủy sản, trong đó: 01 cơ sở xếp loại A; 57 cơ sở xếp loại B; 10 cơ sở xếp loại C; 02 cơ sở dừng sản xuất và 05 cơ sở đang tạm ngừng sản xuất. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hòa Bình thông báo để các cơ sở biết kết quả kiểm tra đánh giá, tần suất kiểm tra trong thời gian tới và yêu cầu chủ cơ sở phải thực hiện khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu trước thời hạn ghi trong biên bản kiểm tra./.

Kết quả kiểm tra Tải Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h) 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh