Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Chi cục: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Thú y, Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp, Thủy lợi. Để hoàn thiện bản Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, thành phố, UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Chi cục chuyên ngành đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh bản dự thảo để Sở Nông nghiệp & PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

 

Tải Văn bản, dự thảo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction