Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Chi cục thuộc Sở: Quản lý chất lượng NLS&TS; Thú y; Bảo vệ thực vật; Thủy sản; Lâm nghiệp; Thủy lợi.

Để có số liệu, thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; đồng thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Chi cục chuyên ngành theo nhiệm vụ được phân công báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, muối và nước sinh hoạt nông thôn năm 2015 theo mẫu:

Tải Mẫu báo cáo Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction