Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Chi cục thuộc Sở: Quản lý chất lượng NLS&TS; Thú y; Bảo vệ thực vật; Thủy sản; Lâm nghiệp; Thủy lợi.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trong tháng 10/2015 được 38 cơ sở: trong đó đánh giá phân loại và định kỳ được tổng số 22 cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản: 16 cơ sở xếp loại B (đạt yêu cầu chiếm 72,73%) và 06 cơ sở xếp loại C (vi phạm các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm chiếm tỷ lệ 27,27%). Tái kiểm tra 16 cơ sở xếp loại C: 02 cơ sở được nâng lên xếp loại B chiếm tỷ lệ 12,50%, 11 cơ sở vẫn xếp loại C chiếm tỷ lệ 68,75% và 03 cơ sở ngừng sản xuất (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2015, gồm: 176 cơ sở; trong đó: 32 cơ sở xếp loại A; 111 cơ sở xếp loại B; 33 cơ sở xếp loại C. Chi tiết kết quả như sau:

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Thú y; Chi cục Bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy sản. Ngày 06 tháng 10 năm 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình ban hành Văn bản số 1195/SNN-QLCL về việc Triển khai các nhiệm vụ phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 2015.

Ngày 27/8/2015 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh ban hành Văn bản số 292/TB-QLCL Thông báo Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction