Ngày 08/4/2015 Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành văn bản tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2015.

Ngày 12/9/2014 Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản kèm theo Quyết định số 381/QĐ-QLCL. Nội dung cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, với thành phần, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Ngày 20/3/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Chi cục: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Thú y, Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp, Thủy lợi. Để hoàn thiện bản Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, thành phố, UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction