Thủy lợi - Phòng chống lũ bão

Công điện khẩn số 11 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện:

Tải Công điện Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh