Thủy sản

Ngày 25/8/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 996/SNN-TS V/v Tăng cường các biện pháp kỹ thuật quản lý cá nuôi lồng. Nội dung cụ thể như sau:

Tải Văn bản Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh