Thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành Quy trình, kỹ thuật nuôi trồng Thủy sản năm 2015 - 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tải Quy trình kỹ thuật Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh