Ngày 19/7/2016 Chi cục Thủy sản Hòa Bình ban hành Thông báo số 137/TB-TS Thông báo Bản tin quan trắc cảnh báo môi trường gửi phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu; phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình.

Ngày 01/7/2016 Chi cục Thủy sản Hòa Bình ban hành Thông báo số 123/TB-TS Thông báo Bản tin quan trắc cảnh báo môi trường gửi phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu; phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình.

Ngày 16/5/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành văn bản số 528/SNN-TS về việc Triển khai các biện pháp kỹ thuật, quản lý các loài thủy sản trong mùa mưa bão, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành Quy trình, kỹ thuật nuôi trồng Thủy sản năm 2015 - 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 24/5, tại xã Thung Nai (Cao Phong), Tổng Cục thủy sản phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng hồ Hòa Bình năm 2015.

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction