Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình Ban hành quy trình kỹ thuật cải tạo ao và phòng chống rét cho cá như sau: