Hiện nay tỉnh Hòa Bình có 2.450 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 1,7 nghìn lồng bè nuôi cá. Năm 2014, giá trị sản xuất hiện hành ngành thủy sản đạt 304 tỷ đồng, chiếm 3,1% cơ cấu toàn ngành. Tổng sản lượng thủy sản trong năm đạt trên 6 nghìn tấn, giá trị thu nhập bình quân 85 triệu đồng/ha nuôi trồng thủy sản.

Với mục tiêu tiếp nối truyền thống vẻ vang hơn 50 năm phát triển, Ngành Thủy sản đã nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển thủy sản bền vững, duy trì được sự tăng trưởng ổn định qua các năm, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

cá 111

Ngày 25/3/2015 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 278/SNN-TS V/v tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gửi các địa phương trong tỉnh.

Hòa Bình là tỉnh miền núi Tây Bắc có tiềm năng phát triển thủy sản tương đối lớn với trên 14.560 ha mặt nước ao hồ, công trình thủy lợi, thủy điện. Ngoài ra còn có một số sông suối lớn có thể nuôi cá lồng, bè hoặc tổ chức quản lý bảo vệ để tái tạo phát triển nguồn lợi cho khai thác tự nhiên.

Ngày 25/9/2014 Chi cục Thủy sản Hòa Bình phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đoàn viên thanh niên các xã trên địa bàn tỉnh.

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction