Kết quả giám sát dịch bệnh thủy sản đợt 2/2018, khuyến cáo hộ với hộ nuôi

Tải Báo cáo Tại đây:

Ngày 13/7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành văn bản số 1191/SNN-TS V/v chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ trong nuôi trồng thủy sản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 07/6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành Văn bản số 893/SNN-TS về Tăng cường triển khai các biện pháp kỹ thuật, quản lý các loài thủy sản nuôi, khai thác trong mùa mưa bão, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 17/5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình ban hành Văn bản số 737/SNN-TS gửi Ủy ban nhân dân các huyện; Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong và UBND Thành phố Hòa Bình.

Ngày 20/4 Chi cục Thủy sản tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 114/TB-TS về Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở nuôi trồng thủy sản năm 2018.

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction