Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (đăng ký kiểm tra lại)

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản đã được kiểm tra nhưng chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và cơ sở bị đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận nhưng đã khắc phục xong sai lỗi gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra lại điều kiện vệ sinh thú y về Chi Cục Thú y;

- Bước 2: Trong thời gian  01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi Cục thú y kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định;

- Bước 3: Trong thời gian 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ,  Phòng Thú y cộng đồng thẩm định hồ sơ và đề xuất Lãnh đạo ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

- Bước 4: Trong thời gian 10 ngày tính từ ngày thẩm định xong hồ sơ, căn cứ vào kết quả kiểm tra lần đầu, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc khắc phục sai lỗi tại cơ sở.

- Bước 5: Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận mẫu (nếu có), Phòng thí nghiệm trả lời kết quả

- Bước 6: Nếu cơ sở vẫn không đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, chủ cơ sở tổ chức sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu và tiếp tục đề nghị kiểm tra lại.

- Bước 7: Trong thời gian 03 ngày (kể từ ngày nhận kết quả phân tích hoặc biên bản kiểm tra),Chi cục Thú y cấp Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 1 Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010);

- Báo cáo khắc phục sai lỗi  về VSTY đã ghi trong biên bản kiểm tra

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.Thời hạn giải quyết: Từ 18 -28 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

Chi cục Thú y

Kết quả: Giấy chứng nhận
Lệ phí: Phụ lục 4 (Khoản III, IV, VI, VII Mục C và khoản II Mục G Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính).
Tên mẫu đơn tờ khai:

Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 1)

Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

- Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 qui định về  kiểm tra, chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

- Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.

 

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction