Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu/ Hồ sơ mời sơ tuyển/Hồ sơ mời quan tâm

Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Bên mời thầu (Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư hoặc tổ chức tư vấn do chủ đầu tư thuê) nộp hồ sơ đến Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu (HSYC), hồ sơ mời quan tâm (HSMQT), hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST), hồ sơ mời thầu (HSMT);

- Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Phòng Quản lý xây dựng công trình - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thẩm định HSYC, HSMQT, HSMST, HSMT trước khi phê duyệt; Trường hợp cơ sở pháp lý và hồ sơ chưa tuân thủ các thủ tục hiện hành chưa hợp lệ, Phòng Quản lý xây dựng công trình sẽ có phản hồi đến các đơn vị liên quan, Chủ Đầu tư (Trong vòng 05 ngày làm việc) để bổ sung, làm rõ; thời gian yêu cầu trả lời tuỳ thuộc vào khối lượng bổ sung và được đề cập trong phản hồi;

- Bước 3. Trình duyệt: Phòng Quản lý xây dựng công trình lập báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt các hồ sơ trên trình Chủ đầu tư phê duyệt.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển của bên mời thầu.

- Dự thảo hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.

- Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tài liệu khác có liên quan khác.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả: Quyết định hành chính và báo cáo thẩm định
Lệ phí: a) Chi phí thẩm định HSMQT, HSMST bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng. b) Chi phí thẩm định HSMT, HSYC bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.
Tên mẫu đơn tờ khai:

Theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Cơ sở pháp lý:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 14/2/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;

- Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 6/5/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp;

- Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/6/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu cácdự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư côngdo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

- Quyết định số 5025/QĐ-BNN-XD ngày 07/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction