Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu

Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Bên mời thầu (Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư hoặc tổ chức tư vấn do chủ đầu tư thuê) nộp hồ sơ đến Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét phê duyệt dự toán gói thầu trước khi tổ chức đấu thầu để thay thế giá gói thầu ghi trong kếhoạchlựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

- Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Phòng Quản lý xây dựng công trình - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thẩm định toán gói thầu trước khi phê duyệt. Trường hợp cơ sở pháp lý và hồ sơ chưa tuân thủ các thủ tục hiện hành chưa hợp lệ, phòng Quản lý xây dựng công trình sẽ có phản hồi đến các đơn vị liên quan, Chủ Đầu tư (Trong vòng 05 ngày làm việc) để bổ sung, làm rõ; thời gian yêu cầu trả lời tuỳ thuộc vào khối lượng bổ sung và được đề cập trong phản hồi.

- Bước 3. Trình duyệt:  Phòng Quản lý xây dựng công trình lập cáo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt trình Chủ đầu tư phê duyệt.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin phê duyệt dự toán gói thầu (bản chính).

- Báo cáo thẩm tra, báo cáo thẩm định dự toán gói thầu (bản chính).

- Quyết định phê duyệt KHLCNT; phê duyệt TKBVTC-DT hoặc Phê duyệt BCKTKH xây dựng công trình (bản chụp).

- Dự toán gói thầu.

- Các văn bản pháp lý liên quan khác.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả: Quyết định hành chính và báo cáo thẩm định
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

Theo mẫu của Bộ Xây dựng ban hành 

 

Cơ sở pháp lý:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu cácdự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư côngdo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

- Quyết định số 5025/QĐ-BNN-XD ngày 07/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

khồng

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction