Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Quản lý xây dựng công trình) Thụ lý giải quyết hồ sở.

- Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, thông báo cho Bộ phận một cửa của Sở đề nghị tổ chức bổ sung hiệu chỉnh đầy đủ, thời gian bổ sung không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoàn trả hồ sơ và thông báo bằng văn bản đến bộ phân một cửa của Sở để thông báo tới tổ chức.

a) Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Báo cáo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến công trình.

b) Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, công trình sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Báo cáo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến công trình.

c) Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: 10 (mười) ngày. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến về thiết kế cơ sở và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

d) Trường hợp cần thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:

- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kếthợp đồngvới tư vấn thẩm tra;

- Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt 10 (mười) ngày. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửikếtquả thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư để làm cơ sở thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Bước 3. Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả cho tổ chức/cá nhân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần:

- Tờ trình Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình;  

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công);

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Các văn bản khác có liên quan;

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách;

- Chứng chỉ hoạt động xây dựng;

- Hồ sơ năng lực của tổ chức, đơn vị tư vấn lập khảo sát, thiết kế.

b. Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Quản lý xây dựng công trình).

 

Kết quả: Văn bản thông báo kết quả thẩm định
Lệ phí: Theo quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính
Tên mẫu đơn tờ khai:

Mẫu Tờ trình Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (Mẫu số 04, Phụ lục II, Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

Cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction