Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: tổ chức nộp hồ sơ theo qui định tại Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 2: Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính hợp lệ và viết phiếu hẹn cho tổ chức (Nếu không hợp lệ bộ phận một cửa hướng dẫn và trả lại hồ sơ cho tổ chức hoàn thiện theo qui định);

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét giải quyết để xử lý giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị của các địa phương, đơn vị;

- Báo cáo hiện trạng rừng; các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó.

b. Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng cho địa phương, đơn vị.
Đối tượng thực hiện: Các đơn vị, tổ chức
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả: Văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng.
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

Mẫu Giấy đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng (Tải Mẫu Tại đây)

Cơ sở pháp lý:

- Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/ 8 /2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/ 8/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;

             - Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction