Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và PTNT trình hồ sơ lập quy hoạch các khu rừng đặc dụng trên địa bàn cấp tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Bước 2: Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm định và phê duyệt

+ Kiểm tra hồ sơ;

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định

- Tổ chức họp thẩm định;

- Xin ý kiến thoả thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phê duyệt kết quả thẩm định.

- Bước 3: Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt

+ Xin ý kiến thoả thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Phê duyệt kết quả thẩm định sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ thẩm định:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Báo cáo quy hoạch các khu rừng đặc dụng trên địa bàn cấp tỉnh;

+ Các tài liệu khác có liên quan.

- Hồ sơ phê duyệt:

+ Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch;

+ Văn bản thẩm định quy hoạch;

+ Các tài liệu khác.

b. Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Thẩm định quy hoạch không quá hai mươi (20) ngày làm việc; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, có ý kiến bằng văn bản 15 ngày làm việc; Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tối đa không quá mười lăm (15) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành.

Kết quả: Quyết định phê duyệt
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

Không

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành Nghị định số 117/CP;

- Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction