Thủ tục Công nhận nghề truyền thống

Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phốlập hồ sơ đề nghị xét công nhận làng nghề theo tiêu chí quy định tại Điều 5, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 08/6/2018 của Chính phủ,gửi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

- Bước 2.Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (nếu chưa hợp lệ phải thông báo cho tổ chức biết để bổ sung theo quy định). Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt, chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 08/6/2018 của Chính phủ để ban hành quyết định và cấp bằng công nhận nghề truyền thống.

- Bước 3. Trả kết quả theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình.
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn;

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất;

- Văn bản đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.

Kết quả: Bằng công nhận, Quyết định hành chính.
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

không

 

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 08/6/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn;

- Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT ngày 12/7/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

- Có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các hoạt động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 08/6/2018 của Chính phủ;

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận;

-Đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction