Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3 (Cấp Huyện)

Trình tự thực hiện:

- UBNDcấp xã gửi 01 bộ hồ sơ đến UBNDcấp huyện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơUBNDcấp huyện phải trả lời bằng văn bảnvềtính hợp lệ của hồ sơ để tiến hành thẩm định hoặc không thẩm định.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định các nội dung của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

- Sau khi có kết quả thẩm định, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBNDcấp huyện ban hành quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và trả kết quả vềUBNDcấp xã trong 02 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc theo đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình củaUBNDcấp xã trìnhUBNDcấp huyện phê duyệt dự án.

- Đơn đăng ký của các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Biên bản họp thôn, bản.

- Danh sách hộ, nhóm hộ đăng ký dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

b. Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Kết quả: Quyết định hành chính.
Lệ phí: Không.
Tên mẫu đơn tờ khai:

Đơn đăng ký tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/12/2014);

Biên bản họp thôn, bản (Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/12/2014);

          Danh sách hộ, nhóm hộ đăng ký dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/12/2014);

          Thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/12/2014).

Cơ sở pháp lý:

- Thông tư số46/2014/TT-BNNPTNTngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định 551/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

- Quyết định số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Không.

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction