Bố trí, ổn định dân ngoài huyện, trong tỉnh (TTHC cấp Huyện)

Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.

- Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư và gửi Quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến.

- Bước 3. Trong thời hạn 30 ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến tổ chức thẩm tra địa bàn nhân dân, xem xét, ban hành Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ gửi Uỷ ban nhân dân huyện nơi đi.

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư;

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định;

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư;

-  Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Hồ sơ gửi Uỷ ban nhân dân huyện cấp huyện nơi đến.

- Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi.

- Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện nơi đi.

b. Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả: Quyết định hành chính
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Mẫu 01); Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Mẫu 02); Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Mẫu 03) Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction