Bố trí, ổn định dân trong huyện (Cấp huyện)

Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân xã nơi đi, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc bưu điện
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ UBND cấp xã huyện nơi đi gửi UBND

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư;

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định;

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư;

-  Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

b. Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả: Quyết định hành chính
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục I Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Phụ lục II Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục III Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction