Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký.

- Bước 2: Xử lý hồ sơ:

- Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ.

- Thông báo cho cơ sở kết quả  xử lý hồ sơ

- Bước 3: Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc thư điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính theo đường bưu điện) đến Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;

- Bản thuyết minh liên quan đến sửa đổi nội dung quảng cáo thực phẩm;

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước);

- Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo.

b. Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ: 03 (ba) ngày; Thông báo kết quả xử lý hồ sơ: Trường hợp thay đổi nội dung: 20 ngày cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, nếu đạt hoặc thông báo kết quả không đạt. Trường hợp Giấy xác nhận nội dung bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng : 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phối hợp với Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật và mời chuyên gia bên ngoài để thẩm định hồ sơ, nội dung quảng cáo (nếu cần).

Kết quả: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
Lệ phí: 1.200.000 /1 lần/1 sản phẩm
Tên mẫu đơn tờ khai:

Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 2).

Cơ sở pháp lý:

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction