Thủ tục giải quyết tố cáo

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và xử lý thông tin tố cáo;

Bước 3. Xác minh nội dung tố cáo;

Bước 4. Kết luận nội dung tố cáo;

Bước 5. Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo;

Bước 6. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lời tố cáo;

- Bản photo các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày thụ lý (Trường hợp cần thiết 30 này); vụ việc phức tạp 90 ngày (Trường hợp cần thiết 60 ngày).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả: Thông báo kết luận nội dung tố cáo
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

Không

Cơ sở pháp lý:

          - Luật Tố cáo năm 2011;

          - Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;

 - Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction