Tham mưu với UBND tỉnh cấp giấy phép gia hạn cho các họat động vận chuyển trên đê.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn lần 1.

Bước 3: Bộ phận giao dịch một cửa chuyển hồ sơ cho Chi cục Thuỷ lợi để kiểm tra. Nếu chưa hoàn chỉnh thông qua bộ phận giao dịch một cửa yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.

Bước 4: Nếu hợp lệ Bộ phận giao dịch một cửa viết phiếu hẹn lần 2.

Bước 5: Chi cục Thuỷ lợi nhận hồ sơ và giải quyết.

Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận giao dịch một cửa.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo mẫu (Mẫu số 26);

2. Bản sao giấy phép đã được cấp.

3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép).

4. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt ( nếu có).

5. Văn bản thoả thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thuỷ lợi

Kết quả: Giấy phép
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Luật BV Đê điều.

- Pháp lệnh BV Đê điều

- QĐ Số 55/2004/QĐ-BNN, ngày 01/11/2004 của Bộ NN & PTNT Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

file đính kèm

Powered by Sigsiu.NET

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction