Thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng, sửa chữa nâng cấp công trình kênh mương

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp Luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận kết quả một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi hồ sơ đến Chi cục Thủy lợi & PCLB xử lý.

- Bước 4:  Chi cục Trưởng trực tiếp phân công đến từng cán bộ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết; Cán bộ được giao chịu trách nhiệm giải quyết xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Bước 5: Sau khi kiểm tra hồ sơ, bản vẽ, hoặc hiện trường (nếu cần), cơ quan thẩm tra báo cáo bằng Văn bản đến chủ đầu tư.

 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Thành phần hồ sơ:

* Văn bản pháp lý

- Tờ trình về việc thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng công trình;

- Các Quyết định phê duyệt dự án đựơc cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bản vẽ thiết kế thi công chi tiết

- Các tài liệu liên quan khác;

* Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng dự toán công trình; Biên bản nghiệm thu khảo sát thiết kế.

* Hồ sơ năng lực nhà thầu: Nhà thầu khảo sát thiết kế .

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình thiết kế 1 bước; 30 ngày làm việc đối với công trình còn lại (
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT Hoà Bình;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Thuỷ lợi và PCLB;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuỷ lợi & PCLB;

- Cơ quan phối hợp: Phòng QLXDCT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả: Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lệ phí: Lệ phí: Không. - Phí thẩm định: + Tính theo chi phí lập trong dự toán và tính trong tổng mức ĐTXD công trình theo quy định của nhà nước. + Các chủ đầu tư nộp phí thẩm tra thiết kế về Chi cục Thủy lợi và PCLB trước khi nhận kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.
Tên mẫu đơn tờ khai:

Tờ trình theophụ lục 1Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Xây dựng.

Cơ sở pháp lý:

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 15/2013/NĐ - CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng.

Powered by Sigsiu.NET

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction