Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (áp dụng đối với các công trình thủy lợi, đê, kè).

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp Luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận kết quả một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi hồ sơ đến Chi cục Thủy lợi & PCLB xử lý.

- Bước 4: Chi cục Trưởng trực tiếp phân công đến từng cán bộ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết; Cán bộ được giao chịu trách nhiệm giải quyết xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Bước 5:

* Sau khi kiểm tra hồ sơ, bản vẽ, cơ quan chuyên ngành báo cáo bằng Văn bản đến chủ đầu tư để tổ chức nghiệm thu.

* Riêng đối với công trình hồ đập thực hiện theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP, UBND tỉnh quyết định việc nghiệm thu, bàn giao đối với đập do UBND tỉnh phê duyệt đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng sau khi có báo cáo kiểm tra chứng nhận chất lượng xây dựng đập.

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu (theo NĐ 15/2013/NĐ-CP) và thực hiện kiểm tra chứng nhận đảm bảo chất lượng xây dựng đập (theo NĐ 72/2007/NĐ-CP), trình UBND tỉnh cho phép nghiệm thu công trình.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Thông tư số 10//2013/TT-BXD.

Đối với công trình hồ chứa: đề nghị thực hiện thêm TTHC: Kiểm tra chứng nhận đảm bảo chất lượng xây dựng đập.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình cấp 3,4) hoặc 30 ngày làm việc đối với công trình cấp 2 (trừ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT Hoà Bình;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Thuỷ lợi và PCLB;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuỷ lợi & PCLB- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Cơ quan phối hợp: Phòng QLXDCT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả: Kết quả công tác kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Lệ phí: - Lệ phí: Không; - Chi phí kiểm tra: + Tính theo chi phí lập trong dự toán và tính trong tổng mức ĐTXD công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước. + Chủ đầu tư nộp chi phí kiểm tra hồ sơ nghiệm thu về Chi cục Thủy lợi và PCLB trước khi nhận kết quả kiểm tra hồ sơ.
Tên mẫu đơn tờ khai:

Báo cáohoàn thành thi công XDCT/ hạng mục công trình  theo phụ lục số 3 thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng.

 

Danh mục

hồ sơ hoàn thành công trình theo phụ lục 5 thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng.

 

Cơ sở pháp lý:

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 15/2013/NĐ - CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng

- Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập.

Powered by Sigsiu.NET

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction