Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (áp dụng đối với các công trình thủy lợi, đê, kè)

Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình, số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

(Trước 10 ngày so với ngày chủ đu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu, chủ đầu tư gửi văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng).

- Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra:

+ Chi cục Thủy lợi tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường, báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu soạn thảo văn bản trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận kết quả nghiệm thu.

cơ quan có thẩm quyền được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan khác phục

Trường hợp công trình phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

- Bước 3. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần:

- Hồ sơ đề nghị Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng;

- Đối với công trình hồ chứa đề nghị thực hiện thêm thủ tục hành chính: Kiểm tra chứng nhận đảm bảo chất lượng xây dựng đập.

b. Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Chủ đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các Sở, Ban, Ngành.
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT Hoà Bình;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ lợi.

Kết quả: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
Lệ phí: Chi phí được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Báo cáo hoàn thành thi công XDCT/hạng mục công trình (Mẫu số 02, phụ lục số III, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ xây dựng;

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (phụ lục III, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ xây dựng.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction