Kiểm tra, chứng nhận đảm bảo về chất lượng xây dựng đập

Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình, số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Chi cục Thủy lợi tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường, báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu soạn thảo văn bản trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định chứng nhận đảm bảo về chất lượng xây dựng đập.

- Bước 3. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần:

- Văn bản đề nghị của chủ đầu tư hoặc chủ đập gửi cơ quan được giao thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận bảo đảm về chất lượng xây dựng đập.

- Hồ sơ thiết kế công trình đã được phê duyệt và các văn bản có liên quan đến việc thực hiện dự án, bao gồm :

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+ Các Quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán (đối với công trình thiết kế 1 bước);

+ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình;

+ Thuyết minh dự án, thuyết minh kinh tế - kỹ thuật, dự toán các hạng mục, tổng dự toán công trình đã được phê duyệt;

+ Các bản vẽ thiết kế công trình đã được phê duyệt;

+ Các văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ, an toàn môi trường, v,v,... (nếu có);

- Hồ sơ hoàn công công trình, bao gồm:

+ Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền; hợp đồng xây dựng công trình;

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép thay đổi thiết kế (nếu có);

+ Các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

+ Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; biên bản nghiệm thu bộ phận công trình giai đoạn thi công xây dựng;

+ Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu xây dựng, kết cấu bê tông, bê tông cốt thép đã được thực hiện trong quá trình xây dựng; kết quả kiểm tra độ chặt của đất sau khi đắp (đối với đập đất);

+ Kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị, công nghệ;

+ Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.

b. Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi.

Kết quả: Báo cáo kết quả kiểm tra, chứng nhận đảm bảo an toàn đập.
Lệ phí: - Hồ có dung tích từ 1.000.000 m3 ( một triệu mét khối ) trở lên : 2.000.000 đồng/ lần/ công trình; - Hồ chứa có dung tích dưới 1.000.000 m3 ( một triệu mét khối): 1.500.000 đồng/ lần/ công trình.
Tên mẫu đơn tờ khai:

Tờ khai An toàn đập theo Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/2/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ - CP ngày 07/5/2007; Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 quy định về quản lý an toàn đập trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.(Phụ lục 01)

Cơ sở pháp lý:

- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001//PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 72/2007/NĐ - CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập

- Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/2/2008 Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ - CP ngày 07/5/2007;

- Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về quản lý an toàn đập trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction